IEDER KIND
VERDIENT DE KANS
OM TE LEREN!

Schoolgirl

onderwijs_icon

VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

Ambulante begeleiding en ondersteuning voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking binnen het regulier onderwijs.
Klik voor meer info

ouders_icon

VOOR OUDERS

Professionele begeleiding en praktische ondersteuning in de thuissituatie ten behoeve van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Klik voor meer info

VERBREDEN • VERLEGGEN • DOORGROEIEN

Voor een afspraak of voor meer informatie, bel 06-37316102